Rekrutacja

ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZK. 2024/2025

1.

Przyjmujemy dzieci w wieku
od 3 do 6 lat. 

2.

Na wnioski czekamy
do 01.03.2024 r.


3.

Druki wniosków i załączników dostępne są
w sekretariacie oraz poniżej - do pobrania. 

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego (nowi wychowankowie)

Wniosek

Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
(nowi wychowankowie)

Oświadczenia

Oświadczenia

Oświadczenia
- należy wypełnić tylko te, które dotyczą kandydata

W szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne - wychowankowie przypisywani są do oddziałów według wieku oraz stopnia rozwoju. Zapewniamy opiekę w godzinach od 7:00 do 16:00.

ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY NA ROK SZK. 2023/2024

1.

Dzieci z obwodu szkoły
(Wola Ociecka, Blizna)
przyjmowane są na podstawie zgłoszenia.

2.

Rodzice kandydatów zamieszkałych poza obwodem wypełniają wniosek. 

Na wnioski czekamy
do 15.03.2024 r.

3.

Dzieci 7-letnie objęte są obowiązkiem szkolnym,
6-letnie mogą zacząć naukę
w klasie pierwszej jeśli ukończyły roczne przygotowanie przedszkolne. 

Zgłoszenie

Zgłoszenie

Dla dzieci z obwodu szkoły

Wniosek

Wniosek

Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

REGULAMIN REKRUTACJI, ZASADY NABORU

Regulamin

Regulamin - przedszkole

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Zasady

Zasady przyjęć - klasa I

Zasady przyjęć do pierwszej klasy