PSP im. Jana Pawła II
w Woli Ocieckiej

Aby zalogować się do e-dziennika wejdź na stronę: uonetplus.vulcan.net.pl/gminaostrow

Instrukcja logowania

Bieżące informacje dostępne są na szkolnej stronie w portalu Facebook.

https://pl-pl.facebook.com/SPWolaOciecka/

Poprzednia wersja witryny dostępna jest TUTAJ.